Motorblok – Hier komt de power vandaan

Ja het motorblok zorgt voor de power om voort te bewegen met uw voertuig.  Maar wat weten we nu precies van het motorblok? We doen er aan de ene kant brandstof in en aan de andere kunnen we een as in beweging brengen. In dit artikel wordt de basis van de verbrandingsmotor beschreven.

Allereerst is hieronder een filmpje geplaatst waarin een goed overzicht gegeven wordt van de opbouw van een motorblok en daarna hoe deze beweegt.

Hopelijk heeft het zien van dit filmpje u een beetje een idee gegeven van de opbouw van een motorblok en u heeft hem zien bewegen. Maar wat gebeurt er nu precies bij het bewegen van de verbrandingsmotor?

In bijna alle 4×4 voertuigen worden viertakt motoren toegepast.  In viertaktmotoren wordt een verbrandingscyclus afgewisseld met een reinigings- of spoelcyclus waarin de afgewerkte gassen uit de cilinder worden geperst. De totale cyclus bestaat uit 4 slagen, vandaar de naam viertakt, en deze ziet er als volgt uit:

  1. een inlaatslag waarbij de inlaatklep opengaat, de zuiger naar beneden gaat en er vers mengsel, lucht-brandstof, (of lucht in het geval van een dieselmotor) de cilinder in wordt gezogen. Het vullen van de cilinder kan met behulp van onderdruk (atmosferische motor) of met overdruk (geblazen motor).
  2. een compressieslag waarbij in- en uitlaatklep dichtgaan, de zuiger naar boven komt, het mengsel (of de lucht in het geval van een dieselmotor) wordt gecomprimeerd en de verbranding wordt ingeleid.
  3. een arbeidsslag waarbij de kleppen dicht blijven, hoge druk ontstaat door de verbranding zodat de zuiger naar beneden wordt gedrukt en er vermogen wordt afgegeven aan de krukas. Bij een mengselmotor wordt het mengsel ontstoken door een bougie. Bij een dieselmotor wordt de diesel ingespoten wanneer de zuiger bijna op haar hoogste punt staat & de warmte (+/-350°) die door de druk is opgebouwd zal het mengsel laten ontbranden.
  4. een uitlaatslag waarbij de uitlaatklep open gaat, de uitlaatgassen uit de cilinder worden gedreven en de uitlaatklep weer dichtgaat en de inlaatklep opengaat.

 

 

Dat is dus wat er gebeurt in uw motorblok voorin uw 4×4. Om uw motor te laten werken dient u  brandstof toe te voegen. Deze brandstof bevat een bepaalde hoeveelheid energie die vrij komt bij het verbranden ervan. Als u denkt dat al de energie die u dus tankt wordt gebruikt om u voort te bewegen, heeft u het toch echt mis!

Het rendement van een verbrandingsmotor is gemiddeld maar 25%, dit betekent dat er maar 25% van de energie uit de brandstof wordt gebruikt om die uitgaande as in beweging te brengen. De andere 75% gaat verloren aan wrijving, warmte en uitlaatgas. Hieronder is een diagram weergegeven wat eerder genoemde waarden weergeeft.

En dan ook nog te bedenken dat het rendement van 25% geldt voor de uitgaande as van het motorblok. Voordat het koppel en vermogen de wielen bereikt hebben, vinden een aantal overbrengingen plaats waar nog meer op het rendement ingeleverd wordt. De uitgaande as van de motor zit doormiddel van de koppeling verbonden met de versnellingsbak, daarna volgt de tussenbak en het differentieel naar de wielen. Via deze weg wordt dus het koppel en vermogen naar de wielen overgebracht.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.